Yêu cầu xoá dữ liệu trên Ứng dụng Chân Minh

Chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn và mật khẩu để xác minh bạn là chủ nhân của tài khoản trên ứng dụng. Khi nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành xoá toàn bộ dữ liệu liên quan tới tài khoản của bạn như thông tin email, số điện thoại, địa chỉ, đơn hàng,…

Chân Minh Syntropy
Logo
Shopping cart